13921 adet kayıt bulundu.

Toplantı No : 2017/11 Toplantı Tarihi : 14.03.2017 Karar No : 23

Zile Radyo Televizyon Rek. ve Yay. A.Ş. Unvanlı Kuruluşun  Logo Değişikliği Talebi

Şerhidir.

Toplantı No : 2017/11 Toplantı Tarihi : 14.03.2017 Karar No : 25

Net Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı İşareti Değişikliği Talebi

Şerhidir.