13921 adet kayıt bulundu.

Toplantı No : 2017/12 Toplantı Tarihi : 22.03.2017 Karar No : 16

Bursa Özlem Radyo Televizyon Yay. A.Ş. Unvanlı Kuruluşun Çağrı Adı Değişikliği Talebi

Şerhidir.