Genç Sulh Ceza Hakimliği Yayın yasağı kararı

Genç Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 20.05.2017 tarih ve 2017/333 D.iş sayılı dosya kapsamında soruşturma konusu olay ile ilgili olarak 5187 sayılı kanunun 3/2 nci maddesi gereği yazılı görsel ve sosyal medyada ve internet ortamında her türde haber, röpotaj eleştiri vb.türde yayının yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. (21.30)20.05.2017

Tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara duyurulur

Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2017